Zadzwoń: +48 889 158 129 |

E-mail:
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • RODO_PL
    Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO) w CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK ul. Komuny Paryskiej 3/68, 85-858 BYDGOSZCZ Szanowni Państwo niniejszym przedstawiamy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dodatkowe informacje są dostępne w siedzibie firmy. Z poważaniem Właściciel firmy CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK z siedzibą w Bydgoszczy CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK jako administrator danych dołoży wszelkich starań aby jak najlepiej zrealizować wymogi Rozporządzenia i ochronić Pani/Pana dane osobowe.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK sprawują właściciele firmy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK w celu przyjmowania zapytań, przygotowania wycen, ofertowania oraz wszelkiej innej korespondencji handlowej.Pani/Pana dane będą przechowywane przez CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK przez okres 10 lat od momentu nawiązania współpracy / wyrażenia zgody na przetwarzanie danych chyba, że na podstawie odrębnych przepisów prawa okres ten ulegnie przedłużeniu. CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane wcześniej od Pani/Pana orazuzyskane w świetle prawa na podstawie innych umów. CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:kontaktowe, osobowe, identyfikacyjne, finansowe, transakcyjne,kontraktowe, wizualne, dane dostępne publicznie techniczne. Dostęp do danych osobowych Pani/Pana wewnątrz struktury organizacyjnej firmy CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK będą mieć wyłącznie właściciele firmy. W pewnych sytuacjach dane osobowe Pani/Pana mogą być ujawnione poza strukturę firmy. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:organy publiczne, instytucje lub inne podmioty, które posiadają uprawnienia do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. urząd skarbowy, podmioty, którym firma CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK powierzyła przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartych umów np. firmy kurierskie zakłady ubezpieczeń podmioty, wobec których Pani/Pan wyraził/a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych banki, instytucje finansowe.Informacja dla Pani/Pana o prawach prawo do dostępu Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania kopii danych prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania. Wycofanie Pani/Pana zgody na przetwarzanie przez CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem.W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podaniedanych osobowych jest konieczne do ich realizacji. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez CNC CONNECT PAWEŁ NALEWAJK danych osobowych Pani/ Pana narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 roku będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)